Wczytuję dane...

Domowa instalacja elektryczna bez puszek

Domowa instalacja elektryczna bez puszek

Czym jest elektryczna instalacja bezpuszkowa? 

Bezpuszkowa instalacja elektryczna stanowi standard, który z powodzeniem funkcjonuje w budownictwie już jakiś czas. W instalacji bezpuszkowej wszystkie kluczowe obwody są zasilane wprost z szafy rozdzielczej domu czy lokalu. Dzięki temu domowe instalacje elektryczne są trwalsze i bezpieczniejsze. Mogą skutecznie obsługiwać wiele odbiorników o dużej mocy, których we współczesnych gospodarstwach domowych jest coraz więcej.

Bezpieczna domowa instalacja elektryczna

Budowa nowej instalacji elektrycznej wymaga odpowiedniego podejścia. Każda linia domowej instalacji elektrycznej, oświetleniowa i zasilająca, powinna stanowić oddzielny obwód chroniony odpowiednim zabezpieczeniem zamontowanym w szafie rozdzielczej. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować obciążenie instalacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody:

  • oświetlenia,
  • gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
  • gniazd wtyczkowych w łazience,
  • gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni,
  • obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.

Projektując instalacje elektryczne w ten sposób, ogranicza się ryzyko uszkodzeń instalacji i podłączonych do niej odbiorników, ponieważ każdy element jest odpowiednio zabezpieczony. Brak puszek rozdzielczych powoduje, że ułożenie takiej instalacji pochłania większą ilość przewodów. Dzięki temu, że nie stosuje się dodatkowych puszek połączeniowych, układ instalacji jest prosty i czytelny. Ogranicza się też ilość punktów, które mogą zostać uszkodzone w wyniku przepięcia, co skraca czas poszukiwania i diagnozowania ewentualnej usterki, o ile do niej dojdzie.

  • Bezpuszkowa instalacja zasilająca – to instalacja zasilająca gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. Oprócz linii zasilającej gniazdka ogólnego przeznaczenia należy poprowadzić oddzielną linię (obwód) do zasilania gniazdek wtyczkowych odbiorników w łazience i kolejną do zasilania odbiorników w kuchni. Niektóre urządzenia o dużej mocy, takie jak np. płyty indukcyjne, mogą wymagać poprowadzenia oddzielnej bezpuszkowej linii zasilającej (obwodu instalacji) bezpośrednio z rozdzielni i zabezpieczenia jej indywidualnym bezpiecznikiem.

  • Bezpuszkowa instalacja oświetleniowa – linia oświetleniowa to obwód instalacji dedykowany do zasilania oświetlenia. W większych lokalach lub domach może okazać się konieczne poprowadzenie kilku oddzielnych bezpuszkowych linii zasilających oświetlenie, tak aby ograniczyć obciążenie, jakie wszystkie załączone odbiorniki (lampy) generowałyby na jednej linii.

Bezpuszkowe instalacje elektryczne – oświetleniowe i zasilające – układa się pod tynkiem. Kolejne punkty (gniazdka lub oświetlenie) łączy się w puszkach do montażu osprzętu (łączników lub gniazdek).

Łączenie przewodów w puszkach

W bezpuszkowych instalacjach elektrycznych stosuje się puszki podtynkowe do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego. W przypadku modernizacji instalacji np. podczas montażu dodatkowych gniazdek lub punktów oświetleniowych może okazać się konieczne zamontowanie dodatkowych puszek do montażu osprzętu np. gniazdek lub łączników.

Do łączenia przewodów w bezpuszkowej instalacji elektrycznej wykorzystuje się tradycyjne kostki połączeniowe lub nowoczesne złączki zaciskowe. Zastosowanie złączek umożliwia utworzenie trwałego i bezpiecznego połączenia pomiędzy przewodami. Aby było to możliwe, przewody należy odpowiednio przygotować, tj. wyjąć z izolacji zewnętrznej, a następnie odsłonić żyły poszczególnych przewodów w taki sposób, aby można było je podłączyć do zacisku kostki lub złączki. Czynności te można wykonać, stosując odpowiednie narzędzia do obrabiania kabli, ale czasami wystarczy tylko dobry nóż monterski.

Jak połączyć kable w puszce?

Żyły odsłoniętych przewodów łączy się ze sobą zgodnie z oznaczeniami na ich izolacjach. Należy też zastosować kostki lub złączki umożliwiające podpięcie odpowiedniej liczby przewodów. To ważne, aby do łączenia przewodów zastosować kostki lub złączki przystosowane do podłączenia odpowiedniej liczby przewodów. Dzięki temu unika się dodatkowych elementów do mostkowania przewodów oraz prób podpięcia więcej niż jednego przewodu w pojedynczym gnieździe kostki lub złączki.

  • Kostki do łączenia przewodów – kostki do łączenia przewodów to najtańsze i najczęściej stosowane akcesoria do łączenia przewodów. Kostki dobiera się do przekroju łączonych przewodów. Ilość zacisków można regulować – docinając kostkę na odpowiednią ilość modułów. Tradycyjne kostki połączeniowe są wyposażone w zaciski śrubowe. Do połączenia przewodu konieczne jest zastosowanie śrubokręta. W większości przypadków wystarczy próbnik elektryczny.
  • Złączki do łączenia przewodów – złączki stanowią nowsze rozwiązanie. Większość jest wyposażona w zaciski mechaniczne. Dzięki temu nie trzeba stosować dodatkowych narzędzi podczas łączenia przewodów, co znacznie ułatwia pracę z niewielkimi elementami. Dobierając kostkę, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby wybrany model był przystosowany do łączenia przewodów o danej średnicy. Trzeba zadbać też o to, aby kostka miała odpowiednią liczbę modułów, do których można podłączyć właściwą ilość przewodów.

Podczas układania domowej bezpuszkowej instalacji elektrycznej kładzie się nacisk na bezpieczeństwo i funkcjonalność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domowa instalacja elektryczna powinna być zbudowana w taki sposób, aby każdy obwód był zasilany i zarządzany bezpośrednio z elektrycznej szafy sterowniczej budynku czy lokalu. Dzięki bezpuszkowym instalacjom elektrycznym ogranicza się ryzyko rozległych uszkodzeń instalacji, ponieważ każdy obwód jest zabezpieczony odpowiednim bezpiecznikiem, który można kontrolować z poziomu rozdzielni. Łącząc kolejne punkty (gniazdka lub oświetlenie) na danym obwodzie, elementy połączeniowe montuje się w puszkach do montażu osprzętu elektrotechnicznego, czyli łączników lub gniazdek. Unika się instalowania dodatkowych puszek rozdzielczych – aby zachować prosty i czytelny schemat połączeń bezpuszkowej instalacji elektrycznej.